Viridis
Članovi
Pan parket

Tvrtka PAN PARKET d.o.o. osnovana je 1996. godine. Bavi se proizvodnjom iz preko 20 različitih vrsta drva, dominantno hrvatskih lišćara, a izrađuje se višeslojni parket (troslojni) sljedećih karakteristika: Dimenzija: 2200 dužina×206 širina×13,5 debljina (u mm).
Osnovni materijal čini visoko vrijedno domaće drvo lišćara (pretežito hrast, jasen, bukva, javor, pareni bagrem, parena trešnja, parena kruška, pareni orah, kesten). Također dio se proizvoda izrađuje do egzotičnih vrsta drva iroko I doussie.


Kontakt

Pan parket d.o.o.
Glavna 140
33514 Čačinci

info@pan-parket.hr
www.pan-parket.hr

Telefon: 033 400 982
Fax: 033 400 981


Lokacija


Fotografije

24.01.2011.